Általános Szerződeses Feltételek

(továbbiakban ÁSZF)

mely elválaszthatatlan része PET-RO Nyílászáró Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2941 Ács, Zöldfa utca 16., cg.: 11-09-025994, adószám: 26284701-2-11, továbbiakban: PET-RO Nyílászáró Kft), mint Vállalkozó által üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén termékértékesítésre vonatkozó Megrendelésnek, továbbá esetleges Termékszállítási és Szolgáltatási szerződéseknek.

1. A regisztráció és megrendelés menete

1.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

1.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Vállalkozó kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Vállalkozót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért felelősség nem terheli.

1.3. A webshopban megjelenített termékek kizárólag online, személyesen és írásban rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.
A webshopban megjelenített termékek jelentős része egyedi terméknek minősül, egyedi paraméterekkel. A Vállalkozó a webshopjában külön megjelöli alaptermékeit, melyek egyedinek nem minősülnek, mely alaptermékeken való vevői módosítás –így például, de nem kizárólagosan színben, szélességben, tok szélességben történő módosítás- a terméket már egyedivé teszi.

1.4. A webshopban Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.

1.5. Amennyiben a Webáruház felületén téves ár kerül megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, majd kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. A Felhasználó a „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Felhasználó rögzíti a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők: Fizetési módok:
- Személyes átvétel: A Vállalkozó üzlethelységében vagy a Vállalkozó által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Vállalkozó üzlethelységében vagy a Vállalkozó által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.
- Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
- Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Vállalkozó által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A Vállalkozó a fizetési módokat a rendelt termék(ek) egyedi jellegére figyelemmel szűkítheti.

A Vállalkozó a jogügylettel kapcsolatban számlát állít ki.

1.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

1.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, az beáll.

1.9. Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni a megrendelés korábbi szakaszába, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

1.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap megrendeléséről, illetve annak fogadásáról. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban rögzített visszaigazolás automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Vállalkozó az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

2. Megrendelés teljesítése

2.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Vállalkozó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

2.2. Vállalkozó köteles Felhasználót a teljesítés időpontjáról a visszaigazolást követő, megrendelés részleteit és várható teljesítésének időpontját tartalmazó tájékoztatójában értesíteni.

2.3. Ha az Vállalkozó vállalja a termék Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Fogyasztóra, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Fogyasztóra, ha a fuvarozót a Fogyasztó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Vállalkozó ajánlotta.

2.4. A megrendelés visszaigazolását követően Felhasználó által kért bármiféle módosítás a teljesítési időpont és az ár –vállalkozói díj- megváltozását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vállalkozó a Felhasználó felé írásban közli a módosítási igény határidőre és/vagy árra –vállalkozói díjra- gyakorolt hatását. Amennyiben a Felhasználó megrendeli a módosítást, és a módosítási szándékot Vállalkozó is elfogadja, úgy a módosított feltételek hatályba lépnek.

2.5. A Fogyasztó a változtatási szándék körében tudomásul veszi és elfogadja Vállalkozó tájékoztatását, hogy az megrendelt Termékek sok esetben egyedi termékek, egyedi paraméterekkel, ezért annak további értékesítési lehetősége szűkös vagy rendkívül nehézkes, ennek okán a Vállalkozó a módosítási javaslat elfogadása körében ezt a tényt is értékeli.

Vállalkozó a Termék(ek)et kizárólag a Fogyasztónak vagy az általa írásban meghatalmazott személy(ek)nek adja át.

2.6. Fogyasztó és Vállalkozó kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozó telephelyén vagy helyszínre szállítás esetén a szerződésben foglalt címen, mennyiségi és teljességi (üvegkár, festés-sérülés stb. felmérése) vizsgálatot tart, és a hiányosságokat vagy sérüléseket együtt aláírt jegyzőkönyvben rögzítik. A kárveszély a termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Fogyasztóra. Az átadásátvétel szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt Szállítólevél igazolja. Vállalkozó a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el.
Az átadás-átvétel Fogyasztó által csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a Termék műszaki paraméterei vagy mennyisége egyszerű szemrevételezéssel is megállapítható módon eltérnek. Ebben az esetben a hibás teljesítésről Felek jegyzőkönyvet készítenek, mely pontosan tartalmazza a Fogyasztó által észlelt kifogásokat, és amelyben rögzítik a megrendelés teljesítésének mindkét Fél által elfogadható módját. Egyebekben Fogyasztó a hatályos Polgári Törvénykönyv kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezési szerint jogosult a hibás teljesítésből eredő igényeit érvényesíteni Vállalkozóval szemben.

2.7. Amennyiben a Fogyasztó az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a Termék átvételéről és azt előre írásban sem jelezte, Fogyasztó köteles megtéríteni az Vállalkozó valamennyi, kiszállítással és tárolással kapcsolatos többletköltségét. A Vállalkozó a Fogyasztó átvételi késedelme esetén a Termék(ek) őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó, mint megbízás nélküli ügyvivő a Termék(ek), mint hozzá került idegen vagyontárgyak elkülönítése, őrzése és tárolása ellenében tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,3 százaléka. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Fogyasztó az átadás-átvételre a korábban meghatározott, de késedelme miatt meghiúsult időpontot követő 20 (húsz) munkanapon belül nem biztosít lehetőséget a Termékek átadására, ezen határidő lejártát követően a kárveszély Fogyasztóra e száll át.

2.8. A Vállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 60 (hatvan) napon belül nem biztosít lehetőséget. A szerződés Vállalkozó általi, azonnali hatályú felmondásával történő megszűntetése esetén a Feleket rögzítik, hogy a Vállalkozó meghiúsulási kötbérre –melynek mértéke megegyezik a Termék(ek) bruttó vételárának 100 %-ával- valamint a kötbért meghaladó teljes kárának Fogyasztó általi megtérítésére is jogosult.
A Fogyasztó a tudomásul veszi és elfogadja Vállalkozó tájékoztatását, hogy az megrendelt Termékek sok esetben egyedi termékek, egyedi paraméterekkel, ezért annak további értékesítési lehetősége szűkös vagy rendkívül nehézkes, ennek okán a fenti kötbér mértéke elfogadásra kerül.

2.9. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt (vis maior esetében) a Vállalkozó a vállalt határidőhöz képest további 120 napon belül nem tud teljesíteni, és a Fogyasztónak a késedelem tényéről és okairól, a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni azzal, hogy az elállással egyidejűleg köteles a Fogyasztónak a megfizetett vételár-előleget visszafizetni, Fogyasztóval teljes körűen elszámolni.
Vis maiornak minősül minden olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható rendkívüli esemény, amely a felek által el nem hárítható, nem vezethető vissza a szerződő felek magatartására vagy mulasztására és a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, vagy késlelteti.
A felek vis maiornak tekintik különösen, de nem kizárólagosan:
a) természeti katasztrófákat;
b) tűzvészt, robbanást, tömeges megbetegedést (járvány);
c) háborút, háborús cselekményeket (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
d) forradalmat, felkelést, zavargásokat, polgárháborút, vagy terrorcselekményeket;
e) sztrájkot.

Nem jelent szerződésszegést, ha a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését közvetlenül és bizonyíthatóan vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza. Vis maior esetén a szerződéses teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Nem hivatkozhat a szerződő fél vis maiorra abban az esetben, ha a vis maior esemény ellenére a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

3. Elállási jog

3.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása alapján Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a Vállalkozó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül adja meg az elállásra vonatkozó tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

3.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt személy a terméket átveszi.

3.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát –a 3.5. pontban meghatározott kivétellel.

3.4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, ha a Vállalkozó előzetesen nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

3.5. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő -egyedi termék, egyedi paraméterekkel-, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

3.6. Vállalkozó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. A visszatérítés során a Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

3.7. Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Vállalkozó részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni vagy a Vállalkozó részére, a Vállalkozó székhelyén vagy telephelyén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, a személyes átadás pedig teljesített, ha az átadás ezen határidőn belül megtörténik.

3.8. A vételár visszafizetését a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et.

3.9. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, email útján, telefonon vagy személyesen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó, email esetén az email küldésének időpontja, míg telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja.

3.10. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv -2013. évi V. törvény- szerinti Fogyasztónak minősülő Ügyfeleket illeti meg 8:1 § 3. pont.

4. Jótállás, szavatosság

4.1. Vállalkozó az általa forgalmazott Termékekre a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az átadástól számított 12 hónapos jogszabályi jótállást vállal, továbbá a megrendelt termékeket gyártó cégek által esetlegesen vállalt szerződéses jótállást is, melyről a Vállalkozó a Fogyasztót minden esetben teljeskörűen tájékoztatja.

4.2. A Fogyasztó a megrendelés megvalósításával egyidejűleg elismeri és kijelenti, hogy a Termék(ek)re jellemző jogszabályi és esetleges szerződéses jótállásról, mint Vállalkozói kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott Vállalkozótól.

4.3. Felek rögzítik, hogy a Termékeken végzett bármely javítás vagy beavatkozás kizárólag akkor minősül jótállási javításnak, amennyiben annak jótállási jellege a Vállalkozó által kifejezetten elismerésre kerül, így az a tény, hogy a Vállalkozó valamely javítást külön megállapodás alapján a Fogyasztó részére térítésmentesen vagy térítés ellenében elvégez, nem jelenti az elvégzett javítás jótállási jellegének fennálltát vagy elismerését.

4.4. A Fogyasztó a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 30 (harminc) napon belül a hiba megjelölésével köteles azt a PET-RO Nyílászáró Kft. részére írásban és fényképekkel dokumentálva bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó felelős.

4.5. Megszűnik a jótállás:
- ha a meghibásodást rendeltetéstől vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;
- ha a Használati Útmutatót, különösen a telepítési, szerelési és / vagy csatlakozási utasításokat nem tartották be;
- ha a Terméket nem a Vállalkozó vagy megbízottja javította;
- ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás vagy elemi kár okozta;
- ha a Termék nem azonosítható vagy nem egyezik a jótállási jegyen feltűntetett megjelöléssel;
- ha a Terméket a PET-RO Nyílászáró Kft. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül átalakították;
- ha a Termékbe a Fogyasztó a PET-RO Nyílászáró Kft. előzetes jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést vagy berendezést szerelt/szereltetett, továbbá épített/építtetett be.

4.6. Nem vonható a jótállás körébe: - a szokásos karbantartás során szükséges és a természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek;
- a Termék azon meghibásodásai, károsodásai, amelyek külső hatásra, különösen vegyi anyagok, állatok és növények által kiválasztott anyagok hatására következnek be, továbbá amelyek vis maior okozta károk;
- a Termék Fogyasztó vagy megbízottja által történő elszállításával, szakszerűtlen beépítésével, a karbantartás elmulasztásával vagy hiányosságaival, illetőleg a nem rendeltetésszerű használattal összefüggésben következnek be; valamint
- a Termék Fogyasztó általi felügyeletének elmulasztására, nem megfelelő tárolására vezethetőek vissza.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek jogvitájuk eldöntésére, hatáskörtől függően a Komáromi Járásbíróság, illetve Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik ki.

5.2./ Az ÁSZF tekintetében alkalmazott fogalmak jelentése:
- Fogyasztó: a PET-RO Nyílászáró Kft -vel a Termék(ek)kel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Termék(ek): a PET-RO Nyílászáró Kft. által a Fogyasztó részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely, a Vállalkozó által előállított és/vagy forgalmazott ingó dolog, ideértve továbbá a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat is.

5.3. A felek közti jogviszony és annak rendelkezései nem korlátozzák a Fogyasztót abban, hogy a PET-RO Nyílászáró Kft. által a szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokkal megegyező, illetve azokhoz hasonló szolgáltatásokat vegyen igénybe vagy árukat szerezzen be bármely harmadik féltől.

5.4. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének semmissége nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, azok változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

5.5. A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a megrendelésben rögzítettek, illetőleg magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF-től a felek írásban eltérhetnek. A megrendelésben, szerződésben, vagy más, a szerződés részévé váló általános szerződési feltételben nem szabályozott kérdésekben, illetve amennyiben a Felek eltérő egyedi rendelkezésekben nem állapodtak meg, a felek jogviszonyára jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

5.6. A jelen ÁSZF 2022. augusztus 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF-et. A módosításokat a Vállalkozó azok hatályba lépése előtt 14 nappal a weboldalon közzéteszi.

Ács, 2022. augusztus 15.

PET-RO Nyílászáró Kft.
Vállalkozó